MAHATMA GANDHI
Geweldloze vrede

Mahatma Gandhi werd geboren op 2 oktober 1869 in Porbandar in India.
Door de Indiase bevolking aan te moedigen tot geweldloosheid hielp hij ze weerstand te bieden tegen de discriminerende Engelse wetten.
Gandhi werd door de bevolking uitgeroepen tot de vader van het vrije India.

 ‘De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte, maar niet  voor ieders hebzucht.’      

Gandhi was er van overtuigd dat ieder man of vrouw hetzelfde zou kunnen doen als hijzelf, wanneer hij of zij vanuit dezelfde hoop en het zelfde vertrouwen als hij zou leven.
”En,”zei hij, “een reis van 1000 km begint bij de eerste stap. Als je die eerst stap zet en je hebt geloof en vertrouwen dat je het kunt volbrengen, kan je net zoveel bereiken als ik.”
Gandhi is een held en een voorbeeld voor het Indiase volk geworden.
In de volksmond spreekt men van Mahatma Gandhi, wat ´Grote Ziel` betekent.
Hij leerde zijn volk oprechtheid en zelfrespect. Hij gaf hen een revolutionair middel in handen om op te komen voor hun rechten: de geweldloosheid.
Dit is de erfenis die hij naliet aan de wereld.

Gandhi`s kracht was dat hij altijd hoop en vertrouwen had in zijn doel, vrijheid voor India.
Hij hield onder alle omstandigheden vast aan twee principe`s en leefde daarnaar:
geweldloosheid (in zijn daden maar ook in zijn woorden) en het spreken van de waarheid.
Daardoor dwong hij zowel bij verschillende Indiase bevolkingsgroepen als bij de Engelse overheersers zoveel respect af dat ze hem serieus namen en uiteindelijk de wapens neerlegden.

De vredesvlam maakt geschiedenis.
Toen Gandhi kritiek kreeg van journalisten dat geweldloosheid nog nooit in de geschiedenis succes had gehad, antwoordde hij:

´Maakt u zich geen zorgen heren, ik schrijf geschiedenis´

Savitri MacCuish, directeur WPF ziet de overeenkomst tussen deze uitspraak en de World Peace Flame: “Deze World Peace Flame maakt ook geschiedenis!
De vlam is van ons allemaal en heeft de kracht om mensen te inspireren om vrede door te geven.”  

Bronvermelding: Lopend Vuurtje; een educatief programma over vrede voor kinderen op de basisschool.

 


De kinderen brachten het vuur van de Vredesvlam over naar de kaarsen in de Remigiuskerk tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2019.

4 mei 2019 D

4 mei 2019 ESamen leven in vrede, dat is onze wens.

foto
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2019 van de gemeente Bronckhorst is de werkgroep “Wereld Vredes Vlam Bronckhorst”(WPF) uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar in de categorie “Leefbaarheid”.
De werkgroep WPF Hengelo heeft op 21 september 2017 samen met de leerlingen van groep acht van de basisscholen in en rondom Hengelo de Wereld Vredes Vlam aangestoken op het plein bij de Remigiuskerk.

Inwoners van Hengelo zijn er blij mee, het geeft regelmatig stof tot een gesprek over vrede. De vlam wordt betrokken bij evenementen als “Samenloop voor Hoop”de 4 en 5 mei vieringen en vindt zijn plek in de samenwerking met de scholen in Hengelo/Keijenborg/Bekveld.

De Vlam maakt je steeds weer even bewust van het doel; samen leven en wonen in een dorp waar vrede hoog in het vaandel staat.

De World Peace Flame organisatie geeft iedere bewoner van deze planeet, los van geloof of afkomst, de mogelijkheid om in zijn of haar dorp of stad het initiatief te nemen om een Wereld Vredes Vlam neer te zetten. De acties die daarvoor nodig zijn worden door “WPF International ondersteund. Daardoor hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er is knowhow om acties te ondernemen om het geld voor de lantaarn, waarin de vlam brandt, bij elkaar te brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld vredeskaarsen die je kunt verkopen. Ook is er een ontwerp voor een flyer beschikbaar om in jouw eigen dorp bekendheid te geven.

Voor het tot stand komen van de vlam in Hengelo is een Stichting (ANBI) opgericht. Het bestuur daarvan wil voor alle WPF initiatieven binnen de gemeente Bronckhorst beschikbaar zijn. Dat hoef je dus niet meer te organiseren.

Als de dorpen Zelhem, Vorden, Hummelo/Keppel en Steenderen met de omliggende kernen, ook een Vlam zouden plaatsen dan kan de gemeente Bronckhorst zich een Vredes gemeente noemen.

De werkgroep Hengelo is bereid om inwoners van de andere dorpen te helpen bij het organiseren van de plaatsing van een vredesvlam in hun eigen dorp.

Bij de uitreiking van de vrijwilligers van het jaar ontvingen wij een cheque van 100,- euro.

Deze cheque willen wij beschikbaar stellen aan de eerste werkgroep die zich bij ons meldt.

Op de Nieuwjaarsreceptie spraken wij met meerdere belangstellenden, maar we hebben geen namen. Wie meldt zich bij ons?

Lever je bijdrage door in actie te komen en contact met ons op te nemen via ons mailadres: wpfbronckhorst@gmail.com of bel met Betsy van den Berg: 0575 467468

Martin Luther King zei het zo mooi: “Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat mensen niets doen. Als mensen alleen voor hun gezinsleden zorgen, hun sport beoefenen, televisie kijken en gaan werken, dan kunnen de kwade krachten ongestoord hun onzalige praktijken uitvoeren. Deze kwade krachten worden dan niet gehinderd door de zogenaamde zwijgende meerderheid”.

Leer onze kinderen in vrede met elkaar te leven. Er is een prachtig lespakket “Het Lopend Vuurtje”beschikbaar.

Juist in deze tijd is er zo`n behoefte aan een breder vredes bewustzijn.

Daar kan een Wereld Vredes Vlam in jouw dorp aan mee helpen.

Gaan we samen voor de “Vredesgemeente Bronckhorst”?

Tot ziens!


Generaties voor vrede rond de
World Peace Flame.

Zondag 16 september 2018 vieren de gezamenlijke kerken in Hengelo de start van een nieuw seizoen. Dat gebeurt met een afwisselende kerkdienst in de Willibrordkerk en een korte ceremonie bij de Vredesvlam op het plein voor de Remigiuskerk. Op deze eerste zondag van de Vredesweek is het thema “Generaties voor Vrede”. Dit is een samenwerking van de Raad van Kerken met het comité van de World Peace Flame in Hengelo.

In de dienst die om 10.00 uur begint, wordt samen met de RK en Protestantse koren gezongen over vrede. In woord en beeld is er aandacht voor uitdaging en actualiteit; ieder van ons kan bijdragen aan vrede! Vertegenwoordigers van vijf generaties zullen de vlam van vrede in handen hebben en zeggen, wat vrede voor hen is. Tijdens de viering vragen we de kinderen om iets te maken wat we ook nodig hebben voor het feest van de vrede.

Na afloop is er koffie, limonade en lekkers voor iedereen in de kerk. Tegen 12.00uur gaan we op weg om de Vredesvlam terug te brengen naar het plein voor de Remigiuskerk. Tenslotte staat er in Kerkstraat 15 soep met brood klaar voor alle wandelaars.

Iedereen die een hart voor vrede heeft, is van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren.


In Hengelo brandt op 21 september de Vredesvlam één jaar! 

Deze datum is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Vrede. Om dit te vieren vinden wereldwijd vredesactiviteiten plaats.

Ook de werkgroep van de stichting WPF ( World Peace Flame) Bronckhorst wil hier graag aandacht aan besteden.

Op donderdag 13 september om 20.00 uur zal in de bibliotheek van Hengelo een lezing worden gegeven over Nelson Mandela.    

Trudi Rubingh

Daarvoor is uitgenodigd Trudi Rubingh, projectcoördinator van de Internationale Stichting World Peace Flame.

Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur.  

Sterreweg 10

7255 BJ Hengelo

De entree is gratis.

Graag vooraf even aanmelden
per mail wpfbronckhorst@gmail.com
telefonisch 0575 467468, of 06 10739471.


De Vredesvlam betrokken bij de opening van Samenloop voor Hoop in Hengelo - Bronckhorst.


WPFBronckhorst SamenloopVoorHoop 19 juni 2018
Samen met de bestuursleden van Samenloop voor Hoop en de werkgroepleden van de stichting WPF Bronckhorst werd op 9 juni het vuur van de Vredesvlam overgebracht naar een Fakkel.

 

WPFBronckhorst SamenloopVoorHoop 2

o.b.v. de plaatselijke muziekvereniging Concordia werd in een kleine stoet gelopen naar het Sportpark  `t Elderink.

WPFBronckhorst SamenloopVoorHoop 3Daar werd de fakkel door werkgroeplid Riet Harmsen overhandigd aan één van de ambassadeurs Wilma Aalderink.

WPFBronckhorst SamenloopVoorHoop 4Vervolgens werd het vuur van Samenloop voor Hoop ontstoken.
Dit bijzondere moment vond plaats met het in groten getale aanwezige publiek.
 

Het werd een mooi en betekenisvolle gebeurtenis. De initiatieven en de doelen van Samenloop voor Hoop en van de Vredesvlam werden nog eens bekrachtigd door het grote saamhorigheidsgevoel die werd ervaren!


De ceremonie en onthulling van de Wereld Vredes Vlam heeft plaats gevonden op 21 september 2017.

De vlam wordt overgebracht van Oosterbeek naar Hengelo (gld).

s`Middags voorafgaande aan de ceremonie zijn we met tien basisschoolleerlingen het vuur gaan ophalen uit het monument dat staat bij het Airborne Museum in Oosterbeek. Dit gebeurde onder veilige begeleiding van de brandweer.

We zijn met deze kinderen naar de oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek geweest.
De kinderen waren diep onder de indruk en er ontstonden fijne gesprekken.

Monique Schieman onze ceremoniemeester opende om 19.00 uur de plechtigheid. In het bijzonder werd welkom geheten Savitri Mac Cuish,directeur van de World Peace Flame Foundation.
Ook aanwezig van de WPF Foundation waren Trudy Rubingh en Hans Wentink.

Door de twee samengebrachte koren; het Hengelo's gemengd - en parochiekoor werden vol overgave vredesliederen gezongen.

Vervolgens werden de kinderen die naar Oosterbeek geweest waren in een brandweerauto naar het plein gereden, zij hadden de kleine lantaarn waarin de vlam brand bij zich.  

Samen met wethouder Peppelman, de vier werkgroepleden Riet, Toos, Betsy, Truus en de kinderen werd het vredesvuur overgebracht in de grote vredeslantaarn om vervolgens in het monument geplaatst te worden.

Door Lisanne Lubbers werd het lied “morgen zal er vrede zijn”van Marco Borsato op een indrukwekkende wijze vertolkt.
Hier zingt ze Imagine van The Beatles.

Veelzeggende speeches kwamen van Fred Hofman, bestuurslid WPF Bronckhorst, wethouder Peppelman en Monique Schieman. 

Kinderen lazen hun eigen mooie en vaak ontroerende gedichtjes voor.

Door vele aanwezigen werd een vredeswens op de houten kaartjes geschreven en bij het monument in de boom gehangen.