De Wereldvredesvlam Bronckhorst
symbool van eenheid en verbondenheid.

**********************************************

ONTMOETEN EN VERBINDEN

Op 21 september 2017 werd de Wereldvredesvlam onthuld op het plein voor de Remigiuskerk in Hengelo. De vlam brandt sindsdien non stop. Nu dus alweer zes jaar! Zie ons beeldverslag van de afgelopen jaren. 

We organiseren activiteiten tijdens de jaarlijkse Wereld Vredesweek (derde week van september) en zijn ook te vinden bij lokale activiteiten om kaarsen te verkopen. 

**********************************************

Hoe is de World Peace Flame (de Wereldvredesvlam) ontstaan?

Het initiatief daartoe werd in 1999 genomen door een groep mensen die op vijf continenten tegelijkertijd een vredesconferentie organiseerden.
Deze vredesconferenties stonden los van welke afkomst, ras, religie of groepering dan ook.
Aan het eind van deze conferenties hebben zij samen zeven vredesvlammen aangestoken.
De luchtmacht heeft deze vlammen, brandend in containers, naar Bangor in Wales overgevlogen, waar deze zeven vlammen werden verenigd tot een achtste, de World Peace Flame.
Daarbij werd de wens uitgesproken dat voortaan iedere wereldburger het initiatief mag nemen om in haar of zijn woonplaats, een vredesvlam neer te zetten.

Werkgroep Wereldvredesvlam Bronckhorst
Werkgroep Wereldvredesvlam Bronckhorst, v.l.n.r. Truus, Monique, Toos, Betsy, Riet, Josephine en Renate