Nachtelijke ontmoeting

van werkgroep WPF Bronckhorst met wethouder Paul Hofman en zijn Nijmeegse wandelvriend Wouter Witteveen.  
Paul en Wouter besloten op eigen initiatief de 40 km in de Nacht van de Vluchtelingen te lopen.
Vanwege de corona kon de Stichting Vluchtelingen dit jaarlijkse gebeuren in zijn grote omvang vanuit Sonsbeek niet organiseren.
Wel kon ieder in zijn eigen omgeving de 40 km lopen, om zodoende alsnog aandacht voor vluchtelingen te vragen en geld te doneren.

Door het artikel van Liesbeth Spaansen in het Contact, waarop we de beide mannen op de foto bij de vlam zagen, besloten we ze te gaan verrassen met koffie en koek.
Na een paar uur wachten werden we beloond met de ontmoeting.
Ook Liesbeth Spaansen was erbij aanwezig voor haar artikel in het Weekblad Contact en de fotoreportage voor Achterhoekfoto.nl.
Het werd een prettig onderhoud met een wederzijdse belangstelling voor zowel het vluchtelingenprobleem als de vredesvlam activiteiten.
Wij mochten met een voldaan gevoel om 5.30 uur ons bed opzoeken.
Deze heren waren op de helft, met nog zo`n 20 km voor de boeg.

22 juni 2020.

*********************************

MAHATMA GANDHI
Geweldloze vrede

Mahatma Gandhi werd geboren op 2 oktober 1869 in Porbandar in India.
Door de Indiase bevolking aan te moedigen tot geweldloosheid hielp hij ze weerstand te bieden tegen de discriminerende Engelse wetten.
Gandhi werd door de bevolking uitgeroepen tot de vader van het vrije India.

 ‘De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte, maar niet  voor ieders hebzucht.’      

Gandhi was er van overtuigd dat ieder man of vrouw hetzelfde zou kunnen doen als hijzelf, wanneer hij of zij vanuit dezelfde hoop en het zelfde vertrouwen als hij zou leven.
”En,”zei hij, “een reis van 1000 km begint bij de eerste stap. Als je die eerst stap zet en je hebt geloof en vertrouwen dat je het kunt volbrengen, kan je net zoveel bereiken als ik.”
Gandhi is een held en een voorbeeld voor het Indiase volk geworden.
In de volksmond spreekt men van Mahatma Gandhi, wat ´Grote Ziel` betekent.
Hij leerde zijn volk oprechtheid en zelfrespect. Hij gaf hen een revolutionair middel in handen om op te komen voor hun rechten: de geweldloosheid.
Dit is de erfenis die hij naliet aan de wereld.

Gandhi`s kracht was dat hij altijd hoop en vertrouwen had in zijn doel, vrijheid voor India.
Hij hield onder alle omstandigheden vast aan twee principe`s en leefde daarnaar:
geweldloosheid (in zijn daden maar ook in zijn woorden) en het spreken van de waarheid.
Daardoor dwong hij zowel bij verschillende Indiase bevolkingsgroepen als bij de Engelse overheersers zoveel respect af dat ze hem serieus namen en uiteindelijk de wapens neerlegden.

De vredesvlam maakt geschiedenis.
Toen Gandhi kritiek kreeg van journalisten dat geweldloosheid nog nooit in de geschiedenis succes had gehad, antwoordde hij:

´Maakt u zich geen zorgen heren, ik schrijf geschiedenis´

Savitri MacCuish, directeur WPF ziet de overeenkomst tussen deze uitspraak en de World Peace Flame: “Deze World Peace Flame maakt ook geschiedenis!
De vlam is van ons allemaal en heeft de kracht om mensen te inspireren om vrede door te geven.”  

Bronvermelding: Lopend Vuurtje; een educatief programma over vrede voor kinderen op de basisschool.

 


 

Bestuur en werkgroep WPF Bronckhorst.

WPF Team

vlnr. Henk Steven Kleinburink, Yvonne Koning, Fred Hofman,
Riet Harmsen, Betsy van den Berg, Toos Bijenhof en Truus Teunissen.

Hoe is de World Peace Flame
(de Wereld Vredes Vlam)ontstaan?

 

Het initiatief daartoe werd in 1999 genomen door een groep mensen die op vijf continenten tegelijkertijd een vredesconferentie organiseerden.
Deze vredesconferenties stonden los van welke afkomst, ras, religie of groepering dan ook.
Aan het eind van deze conferenties hebben zij samen zeven vredesvlammen aangestoken.
De luchtmacht heeft deze vlammen, brandend in containers, naar Bangor in Wales overgevlogen, waar deze zeven vlammen werden verenigd tot een achtste, de World Peace Flame.
Daarbij werd de wens uitgesproken dat voortaan iedere wereldburger het initiatief mag nemen om in haar of zijn woonplaats, een Vredesvlam neer te zetten.