Samen voor de Vrede

 

Nu er dit jaar, vanwege Corona, geen jaarlijkse wereldwijde vredeswandelingen kunnen worden georganiseerd zal er in de Vredesweek van 21- 27  september een virtuele vredeswandeling worden gemaakt.  Daar kan iedereen aan meedoen.

 

Het idee is ontstaan om met elkaar (via internet) en via jouw eigen voeten de hele wereld te gaan omspannen met een virtuele wandeling voor de vrede.

De actie start op 21 september, Wereld Vredesdag.

 

Het gaat als volgt in zijn werk:

- Pak een stuk wit papier

- teken daarop de omtrek van je twee blote voeten

- schrijf daar een vredeswens bij en versier je tekening met vrolijke kleuren 

- maak daar dan een foto van met je mobieltje 

- stuur die op naar info@worldpeaceflame.co.uk

- alle ingezonden tekeningen zullen door the World Peace Organisatie in Londen virtueel aan elkaar gekoppeld worden.

- iedere ingezonden tekening is goed voor een afstand van 16,1 kilometer. 

- de hele wereld rond is ruim 40.250 km 

- deze aktie wordt in alle landen van de hele wereld tegelijkertijd gehouden.

- op www.worldpeaceflame.co.uk kun je in deze vredesweek volgen hoever wij met zijn allen zullen komen. 

 

De bedoeling is dat iedereen en met name kinderen, hun klasgenootjes en hun (groot-) ouders, mee doen.

       

Deel dit bericht, doe je best en zorg dat ook jouw voetstap daarbij komt te staan!

 

Veel plezier!

 

Reageren? wpfbronckhorst@gmail.com

 

******************************************

          Deze week is het Wereld Vredesweek -  21 -29 september 2020

          Daarom wordt er een virtuele vredes wandeling rond de wereld georganiseerd.

In Hengelo staat sinds 2017 een Wereld Vredes Vlam (WPF) op het plein bij de Remigius kerk. Velen van u, en zeker ook de kinderen, weten inmiddels waar deze vlam symbool voor staat, namelijk voor bewustwording dat vrede niet vanzelf gaat.  

De spreuk op de steen:

Een vlam

Een droom

Samen leven in vrede is onze wens,

Zeker in deze dagen is die wens bij veel mensen zeer actueel.  

Oorlogen, opstanden, demonstraties vol tegenstellingen, rollen dagelijks via Social Media en TV aan ons voorbij. Wij maken ons zorgen. Veel mensen maken zich zorgen. Wat kunnen wij zelf doen? Neerslachtig worden? Je erbij neerleggen? Niet weten wat je daar tegenin kunt brengen?

Zeker in deze tijd waar wereldwijd zoveel onvrede is, waar zoveel mensen te maken krijgen met agressie en nu wij nu ook allemaal nog worstelen met een virus dat zo moeilijk te temmen is, wordt er van ieder van ons nogal wat gevaagd.
Je kop in het zand steken helpt dan niet, maar wat dan wel?

Voor verandering richting vrede, ook dichtbij huis, is het nodig dat we ons bewust worden en blijven, van ons eigen handelen en van ons eigen denken. En dat echte vrede niet via je handen maar via je manier van handelen tot stand kan komen.

Het WPF monument is een symbool voor ons allemaal om daar alert op te blijven en onze eigen inzet voor de vrede niet te laten versloffen. Om iedere keer dat je langs de vlam komt even te denken: Vrede is een basisbehoefte van ons allemaal, wat doe ik eraan?

Wat draag ik daaraan bij? Het gaat niet van zelf. Dat soort gedachten willen we wakker houden met deze altijd brandende vredesvlam.

Wat doe jij er zelf aan om de vrede te bewaren en hoe is het met onze kinderen? Wat geef jij jouw kinderen mee? Naar welke programma's mogen jouw kinderen op Social Media en op TV kijken? Natuur programma's? Spelletjes? Vechtfilms?  

Maarten Luther King: Als mensen niets doen, kunnen de kwade krachten ongehinderd hun gang gaan. Daarom denkt de werkgroep dat er mensen zijn die zich ook zorgen maken over speelfilms en games met veel geweld. Kinderen zien dat op de computer, maar het is niet duidelijk voor ze wat de gevolgen zijn en hoeveel leed zoiets kan veroorzaken. Als voorbeeld noemen ze een voorval van jaren geleden waar een 12- jarig kind in Amerika vrijwel zijn halve klas vermoordde met het geweer van zijn vader. Naar een uitgebreid psychologisch onderzoek van deze jongen bleek dat hij verbaasd was dat de klas naar afloop van zijn actie niet gewoon weer opstond en verder ging met spelen. De gevolgen van zijn daad had hij nooit op een film gezien, maar de films hadden hem wel tot zijn daad gebracht.

 “We willen allemaal vrede maar ondertussen accepteren we iedere schot op internet en TV”

De werkgroepleden blijven zich inzetten, naar elkaar luisteren zonder (voor)oordelen, om zo voor vrede te kunnen zorgen in hun eigen omgeving, in het dorp. 

“Wij mogen onze ogen niet sluiten voor zaken die we zien of opmerken, die niet door de beugel kunnen. Jongeren die dachten dat het leuk is een hakenkruis te maken in het

‘Vier Op Een Rij’ bordspel die in ons dorp staat, werden daar op aangesproken. Daar ligt immers een grens. Daarom is het zo belangrijk dat ook (groot)ouders, school, omgeving en de sportverenigingen hun verantwoordelijkheid blijven nemen”.

Het lesprogramma Lopend Vuurtje is er voor de scholen. 

In deze tijd van corona is aandacht voor elkaar van belang

Een boodschap doen, een kop koffie maken voor een buurtgenoot die het moeilijk heeft of eenzaam is.  

“Samen kunnen wij ervoor zorgen dat er meer vrede komt. Die weg begint toch echt altijd bij jezelf”. Voor al dit soort gedachten staat de vlam symbool.

We willen deze boodschap graag vooral in de Wereld Vredesweek aan iedereen meegeven!”

Voel je aangesproken, laten we onze vlam gebruiken door bv op gezette tijden met elkaar in discussie te gaan over hoe wij deze tijd ervaren en wat we er zelf aan kunnen en willen bijdragen om die vrede die ons allen zo lief is te bewaren.

Namens werkgroep WPF Bronckhorst wensen wij iedereen een vredevolle week toe!

Reageren? www.wpfbronckhorst.nl

*****************************************

Nachtelijke ontmoeting

van werkgroep WPF Bronckhorst met wethouder Paul Hofman en zijn Nijmeegse wandelvriend Wouter Witteveen.  
Paul en Wouter besloten op eigen initiatief de 40 km in de Nacht van de Vluchtelingen te lopen.
Vanwege de corona kon de Stichting Vluchtelingen dit jaarlijkse gebeuren in zijn grote omvang vanuit Sonsbeek niet organiseren.
Wel kon ieder in zijn eigen omgeving de 40 km lopen, om zodoende alsnog aandacht voor vluchtelingen te vragen en geld te doneren.

Door het artikel van Liesbeth Spaansen in het Contact, waarop we de beide mannen op de foto bij de vlam zagen, besloten we ze te gaan verrassen met koffie en koek.
Na een paar uur wachten werden we beloond met de ontmoeting.
Ook Liesbeth Spaansen was erbij aanwezig voor haar artikel in het Weekblad Contact en de fotoreportage voor Achterhoekfoto.nl.
Het werd een prettig onderhoud met een wederzijdse belangstelling voor zowel het vluchtelingenprobleem als de vredesvlam activiteiten.
Wij mochten met een voldaan gevoel om 5.30 uur ons bed opzoeken.
Deze heren waren op de helft, met nog zo`n 20 km voor de boeg.

22 juni 2020.

Bestuur en werkgroep WPF Bronckhorst.

WPF Team

vlnr. Henk Steven Kleinburink, Yvonne Koning, Fred Hofman,
Riet Harmsen, Betsy van den Berg, Toos Bijenhof en Truus Teunissen.

Hoe is de World Peace Flame
(de Wereld Vredes Vlam)ontstaan?

Het initiatief daartoe werd in 1999 genomen door een groep mensen die op vijf continenten tegelijkertijd een vredesconferentie organiseerden.
Deze vredesconferenties stonden los van welke afkomst, ras, religie of groepering dan ook.
Aan het eind van deze conferenties hebben zij samen zeven vredesvlammen aangestoken.
De luchtmacht heeft deze vlammen, brandend in containers, naar Bangor in Wales overgevlogen, waar deze zeven vlammen werden verenigd tot een achtste, de World Peace Flame.
Daarbij werd de wens uitgesproken dat voortaan iedere wereldburger het initiatief mag nemen om in haar of zijn woonplaats, een Vredesvlam neer te zetten.