Op deze wijze ondersteunen wij de zorg en het onderwijs
in deze coronacrisistijd.

********************************

Bestuur en werkgroep WPF Bronckhorst.

WPF Team

vlnr. Henk StevenĀ Kleinburink, Yvonne Koning, Fred Hofman,
Riet Harmsen, Betsy van den Berg, Toos Bijenhof en Truus Teunissen.

Hoe is de World Peace Flame
(de Wereld Vredes Vlam)ontstaan?

Het initiatief daartoe werd in 1999 genomen door een groep mensen die op vijf continenten tegelijkertijd een vredesconferentie organiseerden.
Deze vredesconferenties stonden los van welke afkomst, ras, religie of groepering dan ook.
Aan het eind van deze conferenties hebben zij samen zeven vredesvlammen aangestoken.
De luchtmacht heeft deze vlammen, brandend in containers, naar Bangor in Wales overgevlogen, waar deze zeven vlammen werden verenigd tot een achtste, de World Peace Flame.
Daarbij werd de wens uitgesproken dat voortaan iedere wereldburger het initiatief mag nemen om in haar of zijn woonplaats, een Vredesvlam neer te zetten.