De wereldvredesvlam Bronckhorst symbool van eenheid en verbondenheid.

**********************************************

Wat iedereen vrijwel voor onmogelijk had gehouden is toch gebeurd, oorlog aan de grens van Europa.

Onmachtig zien wij hoe dit drama zich voor onze eigen ogen voltrekt.

Wij willen wereldwijd iedereen die bedreigd wordt een hart onder de riem steken door bij elkaar te komen, onze zorgen te delen en onze stem te laten horen in persoonlijke verhalen, muziek, gedichten en in stiltemomenten.

In onze gemeente staat de Wereld Vredes Vlam (de WPF) op het plein bij de Remigiuskerk, Hengelo GLD.  

Laten wij onze stemmen laten horen, of, zoals Martin Luther King zei: “als goede mensen niets doen kunnen kwade krachten ongehinderd hun gang gaan”.

Zondag 13 maart, vanaf 17.00 uur heten wij iedereen van harte welkom bij de VLAM!

Namens alle leden van de werkgroep WPF Bronckhorst.   

******************************************

Pelgrimage naar Kevelaer.

Een groep van 15 wandelaars en fietsers vertrok op 18 oktober vanaf onze Vredesvlam naar Kevelaer in Duitsland.
Een initiatief dat is voortgekomen uit de herdenking van 75 jaar Vrijheid.
De route wordt afgelegd in 5 dagen en loopt met overnachtingen, van Hengelo, Slangenburg, Elten, Kleve,  Goch naar Kevelaer.   
Met een kleine ceremonie was het aan onze werkgroep en bestuurslid Fred Hofman de eer om deze enthousiastelingen uit te mogen zwaaien.  
Met de eigen meegebrachte kaars werden deze aan de vredesvlam ontstoken.
Alle deelnemers ontvingen een kaart met de afbeelding van onze vredesvlam en een vredesgedicht.  
Op onze beurt ontving de werkgroep een leuke attentie om, zoals gerefereerd werd, een mooi vertrekpunt mogelijk te maken.

***********************************

Op deze wijze ondersteunen wij de zorg en het onderwijs in deze coronacrisistijd.

********************************

Bestuur en werkgroep WPF Bronckhorst.

WPF Team

vlnr. Henk Steven Kleinburink, Yvonne Koning, Fred Hofman,
Riet Harmsen, Betsy van den Berg, Toos Bijenhof en Truus Teunissen.

Hoe is de World Peace Flame
(de Wereld Vredes Vlam)ontstaan?

Het initiatief daartoe werd in 1999 genomen door een groep mensen die op vijf continenten tegelijkertijd een vredesconferentie organiseerden.
Deze vredesconferenties stonden los van welke afkomst, ras, religie of groepering dan ook.
Aan het eind van deze conferenties hebben zij samen zeven vredesvlammen aangestoken.
De luchtmacht heeft deze vlammen, brandend in containers, naar Bangor in Wales overgevlogen, waar deze zeven vlammen werden verenigd tot een achtste, de World Peace Flame.
Daarbij werd de wens uitgesproken dat voortaan iedere wereldburger het initiatief mag nemen om in haar of zijn woonplaats, een Vredesvlam neer te zetten.