Wij zijn uit de hogehoed getoverd als vrijwilligers 2018 van de categorie leefbaarheid.
Bekijk de projecten waar wij aan werken.
Kijk bij nieuws voor meer informatie.

Het is gelukt, op 21 september 2017 is de Wereldvredesvlam in Hengelo aangestoken.

Samen met de leerlingen van de vijf basisscholen werd dat een prachtig feest.

Delen uit de speech bij de ontsteking van de vredesvlam:

Kinderen hebben allemaal - waar ook ter wereld - hetzelfde recht: het recht om te leven en op te groeien in liefde, warmte, vrijheid en vrede. In die omstandigheid leer je je eigen morele kompas te ontwikkelen.

In deze tijd krijgen helaas niet alle kinderen die mogelijkheid, als ze bv. op de vlucht zijn ontbreken vaak die waarden en dan krijgen zij niet dezelfde kansen. Als die omstandigheden ontbreken komt er geen evenwicht tussen tussen hart en hoofd en tussen goed en kwaad.

We weten allemaal dat niets doen geen optie is. Als mensen niets doen kunnen kwade krachten ongestoord hun gang gaan. In het heden zit altijd een stuk verleden en dat verleden kan zomaar terugkeren als wij daar niet alert op zijn.

Elke generatie heeft de taak om vijandschap te voorkomen. Het is in deze tijd zo belangrijk dat wij onze kinderen leren dat je met aandacht en liefde verder komt dan met ruzie, vechten of haatgevoelens.

Daarin zijn wij hun voorbeeld voor vrede en veiligheid. Vrede begint immers bij jezelf - in je eigen gezin - met je kinderen -   met je partner - met de mensen om je heen die je liefhebt.

Pas als jij je daar bewust van bent, kun je dat ook gaan uitdragen.

 

Leven….. is het meervoud van lef.

Evenwicht bereik je alleen door harmonie.

Geen wij en zij denken…..maar jij en ik.

Elkaar ontmoeten…..elkaar in de ogen kijken.  

Elkaar verdragen….. is elkaar dragen.

Vrede vraagt om vergeving en verzoening.

De werkgroep van WPF Bronckhorst wenst iedereen een vredig en een gelukkig nieuwjaar toe.

Bovendien spreekt zij de wens uit dat er meer dorpen binnen de gemeente Bronckhorst dit initiatief zullen gaan volgen. Op naar meer WPF vlammen dit jaar, op naar een Bronckhorster Vredes gemeente!


Woensdag 28-6-2017
Zijn we bij Radio Ideaal geweest voor een intervieuw.

Graag willen wij jullie dit laten horen.


Vrijdag 9 december 2016

Stonden we op het Winters Pleinenfeest in Hengelo GLD.
Waar we veel informatie konden geven aan belangstellenden.
We zijn blij met de mooie opbrengst, waarvoor onze hartelijke dank!


Kennismaking met de burgemeester op
25 november 2016.

We hebben de burgemeester op bezoek gehad!
Vorige week was ze bij ons te gast en hebben we in een ontspannen sfeer met elkaar kennis gemaakt.
Nadat we een voorstellingsrondje hadden gedaan en vertelden waarom we dit initiatief hebben genomen, kwam het gesprek al snel op wat we in de toekomst met de plaatsing van de Vredesvlam willen bereiken.
Bewustwording, mogelijkheid tot bezinning over vrede en het gesprek daarover in Hengelo tot stand brengen.
Onze hoop is dat dit navolging zal krijgen in de andere dorpskernen.
De gemeente Bronckhorst mag zich dan een Vredesgemeente noemen.
Ook “Lopend Vuurtje” kwam uitgebreid ter sprake.
Onze wens is om alle basisscholen in Bronckhorst kennis te laten maken met dit lesmateriaal wat gaat over vrede in de wereld, vrede met elkaar, vrede met jezelf en vrede in de klas.
Bij het afscheid kreeg de burgemeester een exemplaar van het “Lopend Vuurtje”mee en een aantal vredeskaarsen voor de komende kerstperiode.
Wij zijn blij met Marianne Besselink die zo open blijkt te staan voor dit soort initiatieven.
We hadden een vruchtbaar gesprek waarin ze ons nog van goede tips voorzag!
Dank burgemeester.


27 november 2016.

Afgelopen zondag stonden we na afloop van de dienst in de Remigiuskerk, waar we vredeskaarsen hebben verkocht.
Deze dienst was op de eerste adventszondag en mensen konden vredeskaarsen kopen voor b.v. het maken van een adventskrans.
Er was veel belangstelling, de opbrengst was ruim 150 euro, waarvoor heel veel dank!


 

Monumentendag 10 september 2016

Op deze zaterdag stonden we bij de Remigiuskerk in Hengelo met een stand om vredeskaarsen te verkopen.
De opbrengst daarvan komt geheel ten goede voor de aanschaf van de WPF Vredeslantaarn die we willen gaan plaatsen in het centrum van ons dorp.

Het was weer een stralende zomerdag en het licht en de warmte van de zon werkte door op de bezoekers en op ons!

Het was niet erg druk, en daardoor was er genoeg gelegenheid om met de bezoekers van onze kraam te praten en informatie te geven over de Wereldvredesvlam.

Er werden kaarsen gekocht en ook het vredeskettinkje kreeg de volle aandacht.
De donatiepot kreeg diverse giften, dank daarvoor!

Verder hebben we kunnen vertellen over het lespakket voor het basisonderwijs, genaamd, “LopendVuurtje”.(Een uitgave van de World Peace Flame Foundation).
Dit pakket gaat over vrede en bevat teksten en oefeningen om vrede, tolerantie en respect bespreekbaar te maken in de basisklassen.|


24 mei 2016

Op een centrale plek in Hengelo (gld) komt misschien al dit jaar een grote koperen stormlamp met daarin een eeuwig brandende vlam te staan.
Ook andere dorpen in de gemeente kunnen zich aansluiten bij de stichting WPF Bronckhorst.

Door Luuk Stam

Het is een vlam die symbool staat voor de wereldwijde vredesgedachte.
In 1999 werden verdeeld over de hele wereld zeven van dit soort vredesvlammen aangestoken.
Al die vlammen kwamen bij elkaar in één World Peace Flame (WPF) in de stad Bangor in Wales.
Van daaruit verspreidt het vuur zich sindsdien met lampen en kaarsen.
Als het aan de stichting WPF Bronckhorst ligt, brandt het vuur binnenkort ook in deze gemeente.
Hiervoor is een driekoppig bestuur samengesteld dat naast voorzitter Yvonne Koning bestaat uit Henk Steven Kleinburink en Fred Hofman.
De bedoeling is dat er in de verschillende dorpen in Bronckhorst werkgroepen van bewoners worden opgestart.
Deze werkgroepen gaan vervolgens onder leiding van de stichting in hun eigen dorp acties op touw zetten om het geld voor de aanschaf en het onderhoud van koperen stormlamp bij elkaar te krijgen.
Hengelo heeft inmiddels zo'n werkgroep.
Die bestaat uit vier buurvrouwen.

Monique Schieman is niet één van die vier, maar speelt als inspirator een belangrijk rol. Schieman woont nu vier jaar in Hengelo, maar was in haar voormalige woonplaats Oosterbeek nauw betrokken bij de plaatsing van een vredesvlam bij het Airborne Museum.
Haar nieuwe buurvrouwen in Hengelo wilden aanvankelijk iets doen voor de vluchtelingen die vorig jaar naar 't Kervel zouden komen.
Dat ging niet door.

Via Schieman hoorden de vrouwen vervolgens van het bestaan van de vredesvlam.
Dat idee sprak buurvrouwen Betsy van den Berg, Riet Harmsen, Toos Bijenhof en Truus Teunissen wel aan.
Zij vormen inmiddels de Hengelose werkgroep.
De werkgroep denkt momenteel na over de plek die de vlam in Hengelo zal gaan krijgen en nodigt andere dorpsbewoners uit om mee te denken.
Ook nodigt de werkgroep plaatselijke kunstenaars uit om de koperen stormlamp in een kunstwerk te verwerken.
De lamp zonder omhulsel plaatsen, zou hem namelijk te diefstalgevoelig maken.

Voorzitter Yvonne Koning is blij dat de Hengelose buurvrouwen dit voor hun dorp oppakken.
Koning wil met de stichting zo nodig bijdragen als er in dorpen als Zelhem, Vorden, Hummelo en Steenderen soortgelijke initiatieven ontstaan.
"Het gedachtegoed van de vredesvlam is sterk en indringend en spreekt aan.
Zo'n vlam komt op een plek te staan waar mensen iedere dag langsfietsen.
Het nodigt uit om samen te komen en elkaar te leren kennen."
Voordat het zover is, moet er nog wel heel wat geld bij elkaar worden gebracht.
De aanschaf van de lamp kost 2.000 euro.
Hiervoor gaat de stichting samen met de werkgroepleden de komende maanden sponsoren zoeken.
Ook gaan ze markten in de regio af.