Wij zijn uit de hogehoed getoverd als vrijwilligers 2018 van de categorie leefbaarheid.
Bekijk de projecten waar wij aan werken.
Kijk bij nieuws voor meer informatie.

 

 

Het is gelukt, op 21 september 2017 is de Wereld Vredes Vlam in Hengelo aangestoken.

Samen met de leerlingen van de vijf basisscholen werd dat een prachtig feest.

Delen uit de speech bij de ontsteking van de vredesvlam:

Kinderen hebben allemaal - waar ook ter wereld - hetzelfde recht: het recht om te leven en op te groeien in liefde, warmte, vrijheid en vrede. In die omstandigheid leer je je eigen morele kompas te ontwikkelen.

In deze tijd krijgen helaas niet alle kinderen die mogelijkheid, als ze bv. op de vlucht zijn ontbreken vaak die waarden en dan krijgen zij niet dezelfde kansen. Als die omstandigheden ontbreken komt er geen evenwicht tussen tussen hart en hoofd en tussen goed en kwaad.

We weten allemaal dat niets doen geen optie is. Als mensen niets doen kunnen kwade krachten ongestoord hun gang gaan. In het heden zit altijd een stuk verleden en dat verleden kan zomaar terugkeren als wij daar niet alert op zijn.

Elke generatie heeft de taak om vijandschap te voorkomen. Het is in deze tijd zo belangrijk dat wij onze kinderen leren dat je met aandacht en liefde verder komt dan met ruzie, vechten of haatgevoelens.

Daarin zijn wij hun voorbeeld voor vrede en veiligheid. Vrede begint immers bij jezelf - in je eigen gezin - met je kinderen -   met je partner - met de mensen om je heen die je liefhebt.

Pas als jij je daar bewust van bent, kun je dat ook gaan uitdragen.

 

Leven….. is het meervoud van lef.

Evenwicht bereik je alleen door harmonie.

Geen wij en zij denken…..maar jij en ik.

Elkaar ontmoeten…..elkaar in de ogen kijken.  

Elkaar verdragen….. is elkaar dragen.

Vrede vraagt om vergeving en verzoening.

De werkgroep van WPF Bronckhorst wenst iedereen een vredig en een gelukkig nieuwjaar toe.

Bovendien spreekt zij de wens uit dat er meer dorpen binnen de gemeente Bronckhorst dit initiatief zullen gaan volgen. Op naar meer WPF vlammen dit jaar, op naar een Bronckhorster Vredes gemeente!

 

Bestuur en werkgroep WPF Bronckhorst.

WPF Team

vlnr. Henk Steven Kleinburink, Yvonne Koning, Fred Hofman,
Riet Harmsen, Betsy van den Berg, Toos Bijenhof en Truus Teunissen.

Hoe is de World Peace Flame
(de Wereld Vredes Vlam)ontstaan?

 

Het initiatief daartoe werd in 1999 genomen door een groep mensen die op vijf continenten tegelijkertijd een vredesconferentie organiseerden.
Deze vredesconferenties stonden los van welke afkomst, ras, religie of groepering dan ook.
Aan het eind van deze conferenties hebben zij samen zeven vredesvlammen aangestoken.
De luchtmacht heeft deze vlammen, brandend in containers, naar Bangor in Wales overgevlogen, waar deze zeven vlammen werden verenigd tot een achtste, de World Peace Flame.
Daarbij werd de wens uitgesproken dat voortaan iedere wereldburger het initiatief mag nemen om in haar of zijn woonplaats, een Vredesvlam neer te zetten.